Lessen van Lisa

HUISWERK TAAL

In de Thuiswerk Huiswerkbundel Taal zit in elke taak één opdracht rondom (werkwoord)spelling, één opdracht over woordenschat en minimaal één opdracht betreffende taalbeschouwing/taalverkenning. Daarnaast wordt er afgewisseld tussen creatieve taalopdrachten en begrijpend lezen.


Een bundel bestaat uit 40 huiswerktaken in twee boekjes én twee antwoordenboekjes. Er zijn bundels beschikbaar voor groep 4 t/m 8.