TAAL
Speelgoed algemeen

THUISWERK: TAAL HUISWERK VOOR GROEP 4 T/M 8

 

Geeft jouw school huiswerk mee? Dan is Thuiswerk ideaal, omdat het een voorspelbare opbouw heeft, afwisselend is, beschikbaar is vanaf groep 4, weinig werk betekent voor de leerkracht en zeer betaalbaar is.

 

In de boekjes voor taal zit in elke taak één opdracht rondom (werkwoord)spelling, één opdracht over woordenschat en minimaal één opdracht betreffende taalbeschouwing/taalverkenning. Daarnaast wordt er afgewisseld tussen begrijpend lezen en creatieve opdrachten.

 

Meer weten? Je vindt het op de pagina over Thuiswerk!