INFORMATIEF

LEERLINGEN GROEPEREN EN OMGAAN MET VERSCHILLEN

 

Op de meeste basisscholen wordt er gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit gaat uit van groepen gebaseerd op kalenderleeftijd, waar vervolgens bepaalde leerstof aan wordt gekoppeld. Op het aspect leeftijd na, zitten de leerlingen in het leerstofjaarklassensysteem heterogeen gegroepeerd wat betreft onder andere sekse, interesse, intelligentieniveau (Alkema, Van Dam, Kuipers, Lindhout & Tjerkstra, 2006).

 

Het is algemeen bekend dat verschillende kinderen ook verschillende onderwijsbehoeften hebben (Van de Weijer, Prast, Kroesbergen & Van Luit, 2011). Door puur het leerstofjaarklassensysteem te volgen, wordt hier geen rekening mee gehouden; er zal gedifferentieerd moeten worden.

 

In het onderstaande artikel worden meerdere vormen van differentiatie in relatie tot het groeperen van leerlingen tegen elkaar afgezet.

 

Klik hier om het artikel 'Groeperen en omgaan met verschillen' te lezen.

 

DE ONTWIKKELING VAN GETALBEGRIP

 

De manier waarop wij omgaan met getallen, is historisch en cultureel bepaald. Als men teruggaat in de tijd naar de periode waarin mensen voor het eerst begonnen te spreken, waren er slechts begrippen voor één, twee en 'meer'. En in de huidige tijd geldt dit nog steeds voor sommige Aboriginal stammen in Australië (Dehaene, 1997). In onze samenleving zijn getallen en rekenen echter wel heel belangrijk, en getalbegrip speelt daarin een grote rol.

 

Wat houdt getalbegrip in? Uit welke elementen bestaat het? En welke rol vervult de school in de ontwikkeling van het getalbegrip? Deze en andere vragen worden beantwoord in de volgende teksten.

 

Klik hier om het artikel 'De ontwikkeling van getalbegrip' te lezen.

5 BOEKENTIPS VOOR LEERKRACHTEN

 

 

Ik ben een echt leesbeest. Het liefst thrillers of romans en soms YA boeken, maar zo nu en dan leg ik die aan de kant voor een onderwijsgerelateerd boek. Het houdt me op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en zorgt voor een stukje verdieping in mijn eigen lespraktijk. Soms leer ik hoe ik iets beter kan aanpakken, andere keren leer ik onderbouwen dat ik het al op de juiste manier deed. Vandaag deel ik een vijftal boeken die in mijn ogen aanraders zijn voor elke leerkracht.

 

 

Wat werkt op school

Robert Marzano

 

Na jarenlang onderzoek te hebben gedaan naar onderwijs, beschrijft Marzano wat er nou daadwerkelijk werkt op scholen. Er wordt ingegaan op de sterke en zwakke kanten van scholen, het belang van verzamelen van gegevens en samenwerking tussen leerkrachten. Zelf ben ik door dit boek vooral gewezen op het belang van reflecteren. Er is overigens ook een beknopte uitgave van dit boek, voor wie wel geïnteresseerd is, maar geen zin/tijd heeft om de uitgebreide versie te lezen.

 

 

Leren zichtbaar maken

John Hattie

 

Waar Marzano vooral naar scholen heeft gekeken en vergeleken, heeft Hattie vijftien jaar lang harde

gegevens verzameld en berekend van allerlei onderwijsinterventies Het doel van het boek: leerkrachten en scholen helpen gericht te werken aan de leerprestaties van leerlingen. Vooral de lijst met berekende effectgroottes die als bijlage aan het boek is verbonden, is een eye-opener voor mij geweest. Hattie beschrijft allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van leerlingen en geeft aan hoe groot (en soms schrikbarend klein) het effect is.

 

 

Teach like a champion

Doug Lemov

 

Waar Marzano en Hattie zich wat meer op het onderzoek en het theoretische richten, gaat Lemov volledig op de praktijk in. 'Teach like a champion' is een boek dat altijd op mijn bureau thuis ligt. Het staat boordevol met handige tips en technieken die je morgen nog in je klas kunt toepassen. Het is op een begrijpelijke manier geschreven en geeft veel praktijkvoorbeelden. Er is onlangs ook een 2.0 versie en een versie voor het jonge kind uitgekomen. Die heb ik nog niet gelezen, maar de originele versie is in ieder geval een must-have.

 

 

Executieve functies versterken op school

Joyce Cooper-Kahn & Margaret Foster

 

Op de school waar ik werk, hebben de leerkrachten de afgelopen jaren nascholing gehad over executieve functies. Omdat zo'n nascholing op teamniveau vaak wat algemeen blijft, wilde ik me verder verdiepen. Ik ben blij dat ik dit boek hiervoor heb gekozen. Praktisch en duidelijk. Ook op scholen waar niet expliciet de nadruk wordt gelegd op de executieve functies, kan het worden ingezet. Cooper-Kahn en Foster geven simpelweg goede adviezen, waarmee alle kinderen uit de voeten kunnen.

 

 

Jongens zijn slimmer dan meisjes

Pedro de Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof

 

Laat de titel je niet in de war brengen. De ondertitel beschrijft de essentie van het boek beter, namelijk: '35 mythes over leren en onderwijs'. Toen ik in een podcast over dit boek hoorde, moest ik het lezen. Het boek was een openbaring, maar ook een grote schok voor mij. Er is blijkbaar zoveel in onderwijsland dat wij als leerkrachten voor waar aannemen (meervoudige intelligenties, leerstijlen), maar dat nooit als dusdanig bewezen of bedoeld is geweest. Dat gecombineerd met een humoristische schrijfstijl en korte, losstaande hoofdstukken, maakt dat het boek ook nog eens heel gemakkelijk wegleest.

 

 

BACK TO SCHOOL

Back to School 2017